Bakıda Bolqarıstanın Azadlıq Günü qeyd edildi

Tarix : 2020/03/03 20:35     Kateqoriya : SÄ°YASƏT    


	Bakıda Bolqarıstanın Azadlıq Günü qeyd edildi

Bolqarıstanın ölkÉ™mizdÉ™ki sÉ™firliyi Azadlıq Günü münasibÉ™tilÉ™ dövlÉ™t vÉ™ hökumÉ™t rÉ™smilÉ™rinin, diplomatik korpusun, ictimaiyyÉ™t nümayÉ™ndÉ™lÉ™rinin iÅŸtirakı ilÉ™ rÉ™smi qÉ™bul təşkil edib.

ÖncÉ™ hÉ™r iki ölkÉ™nin dövlÉ™t himni sÉ™slÉ™ndirilib. Sonra çıxış edÉ™n Bolqarıstanın AzÉ™rbaycandakı sÉ™firi Nikolay Yankov ölkÉ™sinin müstÉ™qillik yolundan söz açıb. Deyib ki, 1339 ildir ki, ölkÉ™si eniÅŸli-çıxışlı yol qÉ™tt edib.  Bolqarıstanın tarixindÉ™n danışıb, hazırda müasir vÉ™ çiçÉ™klÉ™nÉ™n ölkÉ™ statusu qazananadÉ™k keçdiyi ÅŸÉ™rÉ™fli tarixindÉ™n qürur duyduqlarını deyib.

"AzÉ™rbaycanla Bolqarıstan arasında enerji sahÉ™sindÉ™ strateji É™mÉ™kdaÅŸlıq tezliklÉ™ öz nÉ™ticÉ™sini göstÉ™rÉ™cÉ™k. BelÉ™ ki, bu ilin sonuna kimi AzÉ™rbaycanın tÉ™bii qazı Bolqarıstana nÉ™ql edilmÉ™yÉ™ baÅŸlanacaq. Bolqarıstan AzÉ™rbaycanı CÉ™nub Qaz DÉ™hlizi layihÉ™sinin hÉ™yata keçirilmÉ™sindÉ™ É™sas aparıcı qüvvÉ™ hesab edir vÉ™ bu, tÉ™kcÉ™ ölkÉ™miz üçün deyil, hÉ™m dÉ™ Avropa üçün tÉ™bii qaz tÉ™chizatı mÉ™nbÉ™lÉ™ri vÉ™ marÅŸurutlarının diversifikasiyasında mühüm rol oynayır” deyÉ™n diplomat É™lavÉ™ edib ki, hÉ™m Bolqarıstan, hÉ™m dÉ™ AzÉ™rbaycan artıq mövcud olan mükÉ™mmÉ™l siyasi É™laqÉ™lÉ™rimizi, sÉ™mÉ™rÉ™li münasibÉ™tlÉ™rimizi iki ölkÉ™nin vÉ™tÉ™ndaÅŸları üçün É™hÉ™miyyÉ™tli nÉ™ticÉ™lÉ™rÉ™ gÉ™tirmÉ™k naminÉ™ böyük sÉ™ylÉ™ çalışır. TicarÉ™t vÉ™ iqtisadi, turizm, humanitar sahÉ™lÉ™rdÉ™, xalqlarımızın É™laqÉ™lÉ™rindÉ™ tamamlanması gÉ™rÉ™kÉ™n böyük potensial var.

SÉ™fir deyib ki, Bolqarıstan bütün qonÅŸuları ilÉ™ mehriban münasibÉ™tlÉ™ri inkiÅŸaf etdirir: “Bolqarıstan bizÉ™ ortaq dÉ™yÉ™rlÉ™r, iqtisadi rifah, mÉ™dÉ™ni müxtÉ™liflilik mÉ™kanının bir hissÉ™si olmaq imkanı verÉ™n Avropa Ä°ttifaqının üzvüdür. Eyni zamanda, NATO-nun sadiq üzvü olmaqla, tÉ™hlükÉ™sizlik, sabitlik vÉ™ sülhün bÉ™rqÉ™rar olması üçün beynÉ™lxalq vÉ™ regionla É™mÉ™kdaÅŸlığı inkiÅŸaf etdirir”.

SÉ™fir Yankovun sözlÉ™rinÉ™ görÉ™, AzÉ™rbaycanla diplomatik É™laqÉ™lÉ™r 1992-ci ildÉ™ qurulub, lakin iki ölkÉ™nin xalqları arasında dostluq vÉ™ É™mÉ™kdaÅŸlığın tarixi çox qÉ™dimlÉ™rÉ™ dayanır. “Bu gün biz yaxın vÉ™ dost münasibÉ™tlÉ™rdÉ™n, dinamik yüksÉ™k sÉ™viyyÉ™li siyasi dialoqdan, getdikcÉ™ inkiÅŸaf edÉ™n ikitÉ™rÉ™fli É™mÉ™kdaÅŸlıqdan mÉ™mnunluq duyuruq. 2015-ci ildÉ™ Strateji ƏmÉ™kdaÅŸlıq üzrÉ™ birgÉ™ bÉ™yannamÉ™ imzalanıb. Bu il ölkÉ™lÉ™rimiz arasında strateji É™mÉ™kdaÅŸlığın beÅŸinci ildönümü qeyd olunur. O vaxtdan bÉ™ri Bolqarıstan-AzÉ™rbaycan münasibÉ™tlÉ™ri daha da geniÅŸlÉ™nib vÉ™ güclÉ™nib”. SÉ™fir xatırladıb ki, keçÉ™n il Bolqarıstanın BaÅŸ Nazirinin, parlament spikerinin, Xarici Ä°ÅŸlÉ™r, Energetika, MÉ™dÉ™niyyÉ™t, ƏmÉ™k naziri, Daxili Ä°ÅŸlÉ™r nazirlÉ™rinin vÉ™ digÉ™r rÉ™smilÉ™rin Bakıya çox uÄŸurlu sÉ™fÉ™rlÉ™ri olub: “Bu il dÉ™ Bakıda vÉ™ Sofiyada çox fÉ™al, sÉ™mÉ™rÉ™li ikitÉ™rÉ™fli sÉ™fÉ™rlÉ™rin vÉ™ görüÅŸlÉ™rin, elÉ™cÉ™ dÉ™ Ä°qtisadi ƏmÉ™kdaÅŸlıq üzrÉ™ hökumÉ™tlÉ™rarası birgÉ™ komissiyanın altıncı iclasının keçirilmÉ™si planlaÅŸdırılır”.

KÉ™nd TÉ™sÉ™rrüfatı naziri Ä°nam KÉ™rimov bildirib ki, son 28 il É™rzindÉ™ ikitÉ™rÉ™fli É™laqÉ™lÉ™r yüksÉ™lÉ™n xÉ™tt üzrÉ™ inkiÅŸaf edib. Bu da ölkÉ™lÉ™rimizin yerləşdiyi bütün bölgÉ™lÉ™rin xeyrinÉ™dir. "Qarşılıqlı É™mÉ™kdaÅŸlıq hÉ™r iki ölkÉ™ rÉ™hbÉ™rlÉ™rinin sÉ™ylÉ™ri nÉ™ticÉ™sindÉ™ daha da geniÅŸlÉ™nir vÉ™ strateji müstÉ™viyÉ™ qalxıb. Prezident Ä°lham Əliyevin 2015-ci ildÉ™ Bolqarıstana sÉ™fÉ™ri zamanı imzaladığı müqavilÉ™ dÉ™ münasibÉ™tlÉ™rin inkiÅŸafına tÉ™kan verib. HökumÉ™tlÉ™rarası komissiyanın iclasları da münasibÉ™timizdÉ™ böyük rol oynayır. Hazırda Bakı ilÉ™ Sofiya arasında birbaÅŸa hava reysi vardır ki, bu da turistlÉ™rin gediÅŸ-gÉ™liÅŸinÉ™ münbit ÅŸÉ™rait yaradır", – deyÉ™n nazir É™lavÉ™ edib ki, hazırda ölkÉ™lÉ™rimiz enerji sahÉ™sindÉ™ dÉ™ yaxından É™mÉ™kdaÅŸlıq etmÉ™kdÉ™dir.

Bu yerdÉ™ qeyd edÉ™k ki, azÉ™rbaycanla Bolqarıstan arasında münasibÉ™tlÉ™rin kökü çox qÉ™dimdir. HÉ™r zaman, hÉ™tta sovet dönÉ™mindÉ™ dÉ™ xaqlarımız arasında gediÅŸ-gÉ™liÅŸ olub.

Bolqarıstan AzÉ™rbaycanın müstÉ™qilliyini 14 yanvar 1992-ci ildÉ™ tanıyıb. Ä°ki ölkÉ™ arasında diplomatik É™laqÉ™lÉ™r isÉ™ 1992-ci il iyun ayının 5-dÉ™ qurulub.

Hazırda AzÉ™rbaycanın Bolqarıstandakı sÉ™firi NÉ™rgiz Qurbanova, Bolqarıstanın ölkÉ™mizdÉ™ sÉ™firi Nikolay Yankovdur.

1999-cu ildÉ™ dekabr ayında Bolqarıstanın AzÉ™rbaycanda sÉ™firliyi fÉ™aliyyÉ™tÉ™ baÅŸlayıb. 16 aprel 2004-cü ildÉ™ isÉ™ Prezident Ä°lham Əliyev Bolqarıstanda AzÉ™rbaycan sÉ™firliyinin açılması haqqında sÉ™rÉ™ncam imzalayıb.

Bu gün Milli MÉ™clisdÉ™ AzÉ™rbaycan - Bolqarıstan parlamentlÉ™rarası É™laqÉ™lÉ™r üzrÉ™ iÅŸçi qrup fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rir. Bu iÅŸçi qrup 5 dekabr 2000-ci il tarixindÉ™ yaradılıb vÉ™ ilk rÉ™hbÉ™ri Əli Hüseynov olub. Hazırda qrupa Rauf Əliyev rÉ™hbÉ™rlik edir.

AzÉ™rbaycanla Bolqarıstan arasında münasibÉ™tlÉ™r strateji tÉ™rÉ™fdaÅŸlıq xarakteri daşıyır. ÖlkÉ™lÉ™rimiz hÉ™m ikitÉ™rÉ™fli, hÉ™m dÉ™ beynÉ™lxalq təşkilatlar çÉ™rçivÉ™sindÉ™ sÉ™mÉ™rÉ™li É™mÉ™kdaÅŸlıq edirlÉ™r. RÉ™smi Sofiyanın Yunanıstan - Bolqarıstan Ä°nterkonnektoru vasitÉ™silÉ™ CÉ™nubi Qaz DÉ™hlizi layihÉ™sinÉ™ qoÅŸulmasının ölkÉ™lÉ™rimiz arasındakı ikitÉ™rÉ™fli É™mÉ™kdaÅŸlığın daha da inkiÅŸafına töhfÉ™ vermÉ™kdÉ™dir. Bolqarıstan ilk gündÉ™n QarabaÄŸ münaqiÅŸÉ™sinin hÉ™llindÉ™ AzÉ™rbaycanın É™dalÉ™tli mövqeyini dÉ™stÉ™klÉ™mÉ™kdÉ™dir. Bu gün AzÉ™rbaycanla Bolqarıstan arasında möhkÉ™m müqavilÉ™-hüquq bazası yaradılıb, investisiyaların qorunması, ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması, nÉ™qliyyat,  gömrük, turizm vÉ™ digÉ™r sahÉ™lÉ™rdÉ™ 80-dÉ™n çox sÉ™nÉ™d imzalanıb. Bu müstÉ™vidÉ™, 2015-ci ildÉ™ imzalanmış AzÉ™rbaycanla Bolqarıstan arasında strateji tÉ™rÉ™fdaÅŸlıq haqqında BirgÉ™ BÉ™yannamÉ™ iki ölkÉ™ arasında É™mÉ™kdaÅŸlığın geniÅŸlÉ™nmÉ™sindÉ™ xüsusi önÉ™m daşıyır.

Hazırda AzÉ™rbaycanda Bolqarıstan sÉ™rmayÉ™li 11 ÅŸirkÉ™t fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rir. Bolqarıstana AzÉ™rbaycan ixrac missiyası təşkil edilib.

Azərbaycanla Bolqarıstan arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin həcmi, rəsmi məlumatlara əsasən, 2019-cu ildə 66 milyon dollar civarənda olub.

Qeyd edÉ™k ki, iki ölkÉ™ arasında maksimum ticarÉ™t hÉ™cmi 2012-ci ildÉ™ qeydÉ™ alınıb – 624 milyon dollara yaxın.

Ä°qtisadi É™laqÉ™lÉ™rin gÉ™lÉ™cÉ™kdÉ™ daha da geniÅŸlÉ™ndirmÉ™k üçün enerji, sÉ™naye, kÉ™nd tÉ™sÉ™rrüfatı, nÉ™qliyyat-tranzit, É™czaçılıq, ticarÉ™t, turizm, humanitar vÉ™ sair sahÉ™lÉ™rdÉ™ yaxşı imkanlar var. AzÉ™rbaycandakı sÉ™naye parklarında tÉ™tbiq olunan güzəştlÉ™rdÉ™n Bolqarıstan sahibkarları da yararlana bilÉ™rlÉ™r.

Bundan É™lavÉ™, AzÉ™rbaycan É™razisindÉ™n keçÉ™n beynÉ™lxalq nÉ™qliyyat dÉ™hlizlÉ™rindÉ™n Bolqarıstan da faydalana bilÉ™r. Bolqar iÅŸ adamları azÉ™rbaycanlı biznes nümayÉ™ndÉ™lÉ™ri ilÉ™ É™mÉ™kdaÅŸlıq edÉ™, müÅŸtÉ™rÉ™k iÅŸ qura bilÉ™rlÉ™r. Hansı ki, bolqar iÅŸ adamlarının AzÉ™rbaycanda fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rmÉ™kdÉ™ vÉ™ birgÉ™ müÉ™ssisÉ™lÉ™rin açılmasında maraqlı olduÄŸunu bu ölkÉ™nin sÉ™firi Nikolay yankov da tÉ™sdiqlÉ™yir.

 

P.S. «Fakt-AraÅŸdırma TÉ™hlil» AÄ°A kollektivi olaraq Bolqarıstanın ölkÉ™mizdÉ™ki sÉ™firi Nikolay Yankov baÅŸda olmaqla, sÉ™firliyin bütün diplomatlarını tÉ™brik edirik.