Mir Cəlal yaradıcılığı beynəlxalq virtual aləmdə

Tarix : 2020/06/10 13:03     Kateqoriya : MƏDƏNÄ°YYƏT    


	Mir Cəlal yaradıcılığı beynəlxalq virtual aləmdə

Kolumbiyanın məşhur “De la literatura” (“ƏdÉ™biyyat haqqında”) “facebook” sÉ™hifÉ™si DövlÉ™t TÉ™rcümÉ™ MÉ™rkÉ™zinin “AzÉ™rbaycan É™dÉ™biyyatı virtual alÉ™mdÉ™” layihÉ™si çÉ™rçivÉ™sindÉ™ görkÉ™mli AzÉ™rbaycan yazıçısı Mir CÉ™lalın ispan dilinÉ™ tÉ™rcümÉ™ olunmuÅŸ “Ä°ki ananın bir oÄŸlu” hekayÉ™sinin yayımına baÅŸlayıb.

TÉ™rcümÉ™ MÉ™rkÉ™zindÉ™n AZƏRTAC-a bildirilib ki, hekayÉ™ yazıçının hÉ™yat vÉ™ yaradıcılığı haqqında geniÅŸ mÉ™lumatla tÉ™qdim edilir.